Thi Hong Phuong Nguyen +358451256687 titishairart@gmail.com
OSTOSKORI/KASSA
0 Tuotetta

Muistilista
0 Tuotetta

Tilaukseesi liittyviä kysymyksiä
+358451256687
Ma. - pe.: klo 10.00 - 19.00
Gerne beantworten wir Ihre Fragen am Telefon.
Rufen Sie einfach an:Top-Arbeitgeber im Mittelstand
Yleiset kauppaehdot

§ 1. Soveltamisalue
§ 2. Sopimuksen osapuolet
§ 3. Sopimuksen solmiminen
§ 4. Palautusoikeus
§ 5. Hinnat
§ 6. Lähetys
§ 7. Toimitus
§ 8. Omistusoikeus
§ 9. Takuu
§ 10. Tietosuoja
§ 11. Loppusäännöt


§ 1. Soveltamisalue
Kaikissa Magnetix Wellness GmbH:n, josta jäljempänä käytetään nimeä Magnetix, ja tilaajan välisissä
liikesuhteissa noudatetaan yksinomaan kulloinkin tilaushetkellä voimassa olevia, jäljempänä mainittuja
yleisiä kauppaehtoja. Muunlaisia ehtoja ei hyväksytä, ellei niiden noudattamisesta ole tehty etukäteen
erillistä kirjallista sopimusta.


§ 2. Sopimuksen osapuolet
Magnetix solmii tavaran toimitussopimuksia ainoastaan
1. rajoittamattomasti oikeustoimikelpoisten, vähintään 18 vuotta täyttäneiden luonnollisten henkilöiden
kanssa tai.
2. juridisten henkilöiden kanssa.
Tilaajan katsotaan ilmoittavan täyttävänsä nämä ehdot lähettämällä tilauksena.


§ 3. Sopimuksen solmiminen
Asiakkaan lähettämä tilaus Magnetixille katsotaan ostosopimuksen solmimista tarkoittavaksi
tarjoukseksi. Vahvistamme asiakkaalle sähköpostitse tilauskaavakkeessa ilmoitettuun sähköposti-
osoitteeseen, että tilaus on saapunut perille. Tässä sähköpostivahvistuksessa ilmoitetaan vielä kerran
tilatut tuotteet, niiden kappalehinta ja kokonaiskustannukset, mahdolliset pakkaus- ja kuljetuskulut ja
tilauksen kokonaissumma. Kauppasopimus astuu voimaan vasta, kun tilatut tavarat lähetetään
annettuun osoitteeseen.


§ 4. Palautusoikeus

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän sisällä. Peruutuksen määräaika
on 14 päivää alkaen siitä päivästä, jolloin sinä itse tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran
kuljettaja, olet/on saanut tavarat hallintaansa. Lähetä meille yksiselitteisen selkeä ilmoitus
(esimerkiksi postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) päätöksestäsi. Voit halutessasi
käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta se ei ole pakollista. Peruutuksen määräaikaa katsotaan
noudatetun, jos ilmoitus peruutusoikeuden käyttämisestä on lähetetty ennen määräajan päättymistä.

Peruutuksen seuraukset
Jos päätät perua tämän sopimuksen, maksamme sinulle takaisin kaikki suorittamasi maksut, mukaan
lukien toimituskulut (ei kuitenkaan niitä mahdollisia ylimääräisiä kuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että
olet valinnut muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimitustavan) viipymättä ja viimeistään 14 päivän
kuluttua siitä kun olemme saaneet tiedon päätöksestäsi perua tämä sopimus. Takaisinmaksussa käytämme
samaa maksuvälinettä, jota käytettiin alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei erikseen toisin sovita. Sinulta
ei missään tapauksessa peritä korvauksia takaisinmaksusta. Meillä on oikeus olla maksamatta takaisin siihen
asti, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet ilmoittanut, että olet palauttanut tavarat, sen mukaan,
kumpi ajankohta on aikaisempi. Tavarat on lähetettävä takaisin tai luovutettava meille välittömästi ja joka
tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, jolloin olet ilmoittanut meille päätöksestäsi
peruuttaa tämä sopimus. Määräaikaa katsotaan noudatetun, jos tavarat on lähetetty ennen 14 päivän pituisen
määräajan päättymistä. Maksat itse tavaroiden palauttamiskustannukset. Olet vastuussa vain sellaisesta
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden laadun, ominaisuuksien ja toimivuuden
toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruutuslomakemalli
(Jos haluat perua sopimuksen, täytä tämä lomake ja palauta)

 • Vastaanottaja
 • Firma/Nimi
 • Lähiosoite
 • Postinro, -toimipaikka
 • Faxi
 • Sähköposti
 • Ilmoitan/Ilmoitamme(*), että haluan/haluamme(*) perua tekemäni/tekemämme(*) sopimuksen,
  joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista(*) / seuraavan palvelun suorittamista(*)
 • Tilauspäivämäärä(*) / vastaanottopäivämäärä(*):
 • Kuluttajan nimi:
 • Kuluttajan osoite:
 • Päivämäärä, kuluttajan allekirjoitus (vain, jos ilmoitus toimitetaan paperiversiona)
 • (*) Yliviivaa tarpeeton

Palautukset osoitteeseen:

MIXTRA OY (MAGNETIX)
TEOLLISUUSTIE 9
04300 TUUSULA

tai

Magnetix Wellness GmbH
Adam-Opel-Str. 7-11
60386 Frankfurt
Germany


§ 5. Hinnat
Tarjottujen tuotteiden hinnat ilmoitetaan toimitusmaasta riippuen kunkin maan valuutassa (EURO,
USD, GBP ja CHF) tuotekohtaisesti. Voimassa ovat tilauksen aikaan nettisivuilla näkyvät hinnat.
Hintoihin sisältyy lainmukainen arvonlisävero ilman pakkaus- ja lähetyskuluja.


§ 6. Lähetys
Mikäli lähetysosoite on annettu väärin, pidätetään oikeus laskuttaa pakettien palautuksesta aiheutuneet
kulut. Sama pätee, jos tavaran vastaanotto viivästyy ja lähetys siten palautuu Magnetixille.


§ 7. Toimitus
Toimitus kuriiripostilla tapahtuu viikon arkipäivinä. Mikäli lasku halutaan toimitusosoitteesta
poikkeavaan osoitteeseen, asiasta ilmoitetaan jo tilauksen yhteydessä.
Lähetystä vastaanottaessa pyydetään välittömästi tarkistamaan, ettei paketti ole vaurioitunut, toimitus
sisältää oikeat tuotteet ja niitä on oikea määrä. Mikäli toimitus on virheellinen tai se on vaurioitunut
on välttämätöntä ottaa yhteys Magnetixiin tai jälleenmyyjään, jonka kautta tilaus on tapahtunut.
Tämä ei vaikuta lainmukaisiin myönnettyihin takuuoikeuksiin.


§ 8. Omistusoikeus
Magnetix pidättää omistusoikeuden kaikkiin tavaroihin, jotka se on toimittanut asiakkaalle
eli ostajalle, kunnes tämä on kokonaisuudessaan maksanut ostohinnan ja mahdolliset lähetyskulut.
Mikäli kolmas osapuoli vaatii tavaraa, ostajan on ilmoitettava, että tavara on Magnetixin
omaisuutta ja ilmoitettava siitä välittömästi yhtiölle. Mikäli ostajan maksu viivästyy tai tämä
ei täytä muita sopimuksen sisältämiä oleellisia velvoitteita, Magnetix on oikeutettu vaatimaan
tavaran takaisin tai tarvittaessa vaatimaan ostajan luovuttamaan vaatimuksensa kolmatta osapuolta
kohtaan.
Magnetix takaa, että toimitetut tuotteet ovat luovutushetkellä moitteettomassa kunnossa eikä niissä
ole mitään vaurioita. Kaikista lainmukaisen takuuajan aikana esiintyneistä tavaran vaurioista ovat
voimassa asiakkaan valinnan mukaan lainmukaiset vaatimukset mitä tulee puutteiden poistoon/uuteen
toimitukseen sekä lisäksi laillisten edellytysten ollessa täytetty; arvon alennukseen tai sopimuksen
peruutukseen sekä tämän ohella vahingonkorvaukseen ja mahdollisten kulujen korvaamiseen.


§ 9. Takuu
Magnetix vastaa vain tapauksissa, joissa sitä, sen laillista edustajaa tai avustajaa voidaan syyttää
tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
Olemme laatineet tämän tarjouksen ja sen sisältämät ohjeet sekä hintailmoitukset erittäin huolellisesti.
Tästä huolimatta emme voi ottaa vastuuta mahdollisista painovirheistä, muutoksista tai jokaisen
tuotteen jatkuvasta toimitettavuudesta kuvaston voimassaoloaikana.


§ 10. Tietosuoja
Magnetix on velvollinen käyttämään asiakkaansa tietoja (nimi, osoite, maksutapa) ainoastaan
tilausten käsittelyyn, asiakkaalle tiedottamiseen sekä tallentamaan nämä tiedot sähköisesti. Asiakkaan
tietojen edelleen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle (esim. pakettipalvelu tai pankit) tapahtuu
ainoastaan tilauksen täyttämisen puitteissa.
Heti kun kyseistä velvoitetta rikotaan, on asiakkaalla oikeus peruuttaa tallennetut henkilökohtaiset
tietonsa, muuttaa ne tai määrätä ne poistettaviksi. Magnetix noudattaa kaikkia tietojen tallennusta
koskevia oikeudellisia vaatimuksia, etenkin tietosuojalain määräyksiä. Asiakas hyväksyy
henkilökohtaisten tietojensa tallentamisen ja edelleen luovuttamisen edellä kuvatuissa puitteissa.


§ 11. Loppusäännöt
Magnetixin ja ostajan välisissä oikeussuhteissa ja kulloisissakin kauppaehdoissa sovelletaan
Saksan lakia. Riitaisuudet ratkaistaan kummankin osapuolen kohdalta Frankfurt am Mainin
tuomioistuimessa – sikäli, kun laki sen sallii. Mikäli asiakas on kuluttaja eikä tällä ole kotipaikkaa
Euroopan Unionin sisällä, mahdolliset riitaisuudet käsitellään Frankfurt am Mainin tuomioistuimessa.
Liiketoimissa Euroopan Unionin sisällä voidaan soveltaa myös asiakkaan kotipaikan lakia, mikäli
kysymys on kunkin maan pakottavista kuluttajasuojalain säännöksistä.
Netissä kuvattujen tuotteiden väri voi monista eri syistä (näyttöpäätteen säätö, grafiikkakortin laatu)
poiketa alkuperäisestä. Jos jokin edellä mainituista määräyksistä on mitätön tai mitätöityy, tämä ei
muuta muita määräyksiä.